Na de kerstvakantie (januari 2014) start scholenvereniging IRIS met twee bovenschoolse plusklassen voor hoogbegaafde leerlingen. (Hoog)begaafde leerlingen hebben op grond van hun talenten en prestaties een andere uitdaging nodig met betrekking tot het leerstofaanbod en contact met ontwikkelingsgelijken is daarbij van wezenlijk belang. De twee bovenschoolse plusklassen die in januari starten bestaan beide uit maximaal 15 leerlingen van de verschillende IRIS-scholen. Er is gekozen voor twee locaties; basisschool de Wegwijzer in Kampen en basisschool de Zandberg in IJsselmuiden.

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep ‘(hoog)begaafdheid’* in samenwerking met Jan Kuipers (specialist (hoog)begaafdheid bij Cedin en auteur van o.a. ‘Levelwerk’) beleid ontwikkeld voor (hoog)begaafde leerlingen. De werkgroep heeft ervoor gekozen om in eerste instantie op elke school een hoogbegaafdheidcoördinator te scholen. Zo komt er meer kennis wat betreft (hoog)begaafdheid in de scholen. In een later stadium wordt ook de rest van het personeel (bij)geschoold rondom het thema excelleren en (hoog)begaafdheid.

Beide plusklassen komen 1 keer per week een ochtend bij elkaar. De leerlingen worden, in overleg met de ouder(s) en de leerkracht(en), aangemeld door de hoogbegaafdheid coördinator bij de toelatingscommissie. De toelatingscommissie komt eenmaal per jaar bijeen om de leerlingen te bespreken en koppelt het besluit over wel of niet plaatsen (met onderbouwing) terug naar de leerkracht(en).

Het doel van deze IRIS-Plusklassen is uitbreiding, verbreding en verdieping van de leerstof, sterk gekoppeld aan eigen interessegebieden. Deze uitbreiding wordt aangevuld met een aanbod gericht op gespreks- en studievaardigheden. Tevens hebben de IRIS-Plusklassen een functie in de sociaal emotionele ontwikkeling van deze (hoog)begaafde leerlingen. Er wordt bijvoorbeeld structureel aandacht besteed aan onderwerpen als faalangst, aansluiting bij ontwikkelingsgelijken, het zelfbeeld, perfectionisme & ‘leren leren’ (fouten durven maken).

 

Naast het werken aan deze algemene doelen wordt ook gewerkt aan individuele doelen. Deze individuele doelen en vaardigheden worden vooraf met de leerling besproken. In de IRIS-plusklas worden vervolgens op basis van de gestelde doelen eisen gesteld aan de leerlingen.

 

We zijn blij dat we erin geslaagd zijn twee Plusklas-leerkrachten te benoemen. Linda Fix van De Groenling en Wilke Drost van De Morgenster zijn de leerkrachten die deze uitdaging graag aangaan! 

 

*Werkgroep (hoog)begaafdheid;
Greetje Westerhof             (IB-er Willem van Oranjeschool)
Gradus van Assen              (directeur Koningin Emmaschool)
Johan Bonsink                    (directeur basisschool de Morgenster)

Wilke Drost                         (leerkracht basisschool de Morgenster)

Contact

Koningin Emmaschool

Ooievaarstraat 14

8262 AN Kampen

038 - 3318987

directie@emmaschoolkampen.nl